Nabízíme také soudní a úřední (ověřené) překlady dokumentů a listin do polštiny. Jedná se o dokumenty požadované úřady, soudy a policejními orgány jak v Polsku, tak v ČR. Soudní překlad je opatřen doložkou a otiskem kulatého razítka překladatele. Dle požadavků zákazníka jsme schopni zajistit také tlumočníka u soudu nebo na úřadě.

Ověřený překlad se nejčastěji provádí u následujících druhů dokumentů:

- rodný list
- oddací list
- úmrtní list
- pracovní smlouva
- daňové přiznání
- živnostenský list
- výpis z obchodního rejstříku
- osvědčení o registraci k dani
- soudní rozsudek
- certifikát
- notářský zápis
- výpis z rejstříku trestů
- zakladatelská (společenská) smlouva